بوی عیدی
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:


بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

منبع:


 
شعر بهار
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان


 
 
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی                 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی      به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی


 
 
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال


 
عکس
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

نــــــــــــــــــــوروزتان پــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــروز


 
شعرنوروز
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

رعد همی زند دُهل ، زنده شده است جزء و کل
در دل شاخ و مغز گل بوی بهار می‏کشد

آن‏که ضمیر دانه را علت میوه می‏کند
راز دل درخت را بر سر دار می‏کشد

لطف بهار بشکند رنج خمار باغ را
گرچه جفای دی کنون سوی خمار می‏کشد


 
 
ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

عـــــــــــــــــــــــیدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــارک


 
حافظ
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: حافظ

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز   خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی   که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا   مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی   شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن   نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
به نیم شب اگرت آفتاب می‌باید   ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند   مرا به میکده بر در خم شراب انداز
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت   به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

 
← صفحه بعد